Falkenbergs kommuns pågående upphandlingar Olycksansvarig(OPA), Faktainsamlare samt Olycksberedskap. Säkerhets- och vägskyddsbesiktning med kostnadsuppskattning för underhållsåtgärder

Olycksansvarig(OPA), Faktainsamlare samt Olycksberedskap. Säkerhets- och vägskyddsbesiktning med kostnadsuppskattning för underhållsåtgärder

Falkenbergs kommun, Falkenberg

Efterfrågad tjänst omfattar olycksansvarig(OPA), faktainsamlare samt olycksberedskap.

Säkerhets- och vägskyddsbesiktning med kostnadsuppskattning för underhållsåtgärder.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-11-15)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2019-09-25

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

19/45