Falkenbergs kommuns pågående upphandlingar Nytt ställverk och styrsystem

Nytt ställverk och styrsystem

Varberg Vatten AB, FALKENBERG

Utbyte av ställverk och styrsystem på Getteröverket avloppsreningsverk. Nytt ställverk installeras i teknikhus som installeras i omedelbar närhet till verket. Styrsystemet byts ut under kampanjer som beräknas vara under 2–3 år. Utrustning som tas ur drift demonteras och tas bort.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-03-05)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-01-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

P51064