Falkenbergs kommuns pågående upphandlingar Nyinstallation och reparation av persienner och markiser

Nyinstallation och reparation av persienner och markiser

Varbergs kommun, Varberg

Omfattning

Upphandlingen omfattar mindre nyinstallationer, eventuella förebyggande och avhjälpande underhållsarbeten, reparationer samt mindre projekt inom markis och persienn och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden. Arbeten kan geografiskt bli förlagda inom hela Varbergs och Falkenbergs kommun. Observera att solfilm/film inte ingår i denna upphandling.

Föregående års (2016-02 -- 2020-02) volym var ca 3 100 000 SEK och kan ses som en indikation på kommande volym men kan dock inte garanteras.

Omfattningen kan komma att förändras under avtalstiden. Leverantören förbinder sig att leverera de upphandlande myndigheternas verkliga behov.Ramavtal kommer att tecknas med maximalt tre (3) leverantörer.

Allmän orientering

Välkommen att lämna anbud till Varbergs kommun, vill du veta mer om Varbergs kommun gå in på www.varberg.se

Omfattning

Upphandlingen omfattar mindre nyinstallationer, eventuella förebyggande och avhjälpande underhållsarbeten, reparationer samt mindre projekt inom markis och persienn och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden. Arbeten kan geografiskt bli förlagda inom hela Varbergs och Falkenbergs kommun. Observera att solfilm/film inte ingår i denna upphandling.

Föregående års (2016-02 -- 2020-02) volym var ca 3 100 000 SEK och kan ses som en indikation på kommande volym men kan dock inte garanteras.

Omfattningen kan komma att förändras under avtalstiden. Leverantören förbinder sig att leverera de upphandlande myndigheternas verkliga behov.Ramavtal kommer att tecknas med maximalt tre (3) leverantörer.

Upphandlingens omfattning har bestämts med beaktande av 4 kap 14 paragraf LOU och grundar sig på fördelen med synergieffekter, samordnade leveranser samt lägre administrativa kostnader. I denna upphandling ser vi inga vinster med att dela upp kontraktet i flera delar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-10-16)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-09-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 2020/0085