Falkenbergs kommuns pågående upphandlingar Nybyggnad gruppbostad Stafsinge - Arvidstorp 2:15

Nybyggnad gruppbostad Stafsinge - Arvidstorp 2:15

Falkenbergs Bostadsaktiebolag, FALKENBERG

Beställaren ämnar att i samverkan med upphandlad entreprenör projektera, planera och bygga gruppbostad med 10 lägenheter, minst 2 rum med kök/lägenhet. Husen uppförs som 1-planshus, även mark- och finplaneringsarbeten ingår.

Beställarens syfte med samverkan är att i ett tidigt skede få nytta av entreprenörens kunskap och tidigare erfarenheter och på så vis bygga de aktuella lägenheterna på ett effektivt sätt avseende tid, kvalitet och ekonomi.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-09-30)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-09-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

20/38