Falkenbergs kommuns pågående upphandlingar Nybyggnad flerbostadshus Måsen 13

Nybyggnad flerbostadshus Måsen 13

Falkenbergs Bostadsaktiebolag, FALKENBERG

Beställaren ämnar att i samverkan med upphandlad entreprenör utföra miljöinventering

och rivning av befintliga byggnader samt projektera, planera och bygga flerbostadshus

med minst 35 lägenheter á max 34kvm med tillhörande allmänutrymmen.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-11-22)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-10-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

20/44