Falkenbergs kommuns pågående upphandlingar Markentreprenad kvarteret Strandbaden

Markentreprenad kvarteret Strandbaden

Falkenbergs kommun, Falkenberg

Gatu- och parkutbyggnad inom Kvarteret Strandbaden i Falkenbergs kommun.

Objektet omfattar rivning av befintliga anläggningar samt nyanläggning av:

Offentligt konstverk

Parkytor, gräs och planteringsytor

Gatuanläggning, väg, gång-cykelväg, parkering, plattläggning

Dagvattenledning- bevattningsmagasin

Belysningsanläggning

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-12-15)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-11-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KFT-2019-384