Mark- och anläggningsarbeten

Falkenbergs kommun, Falkenberg

Upphandlingen omfattar Beställarens behov av mark-, anläggnings- och beläggningsarbeten utfört med maskiner men även manuellt arbete omfattas. Behovet avser nyanläggning, underhålls/ förändringsarbete och asfaltsbeläggningsarbeten inom kvartersmark och allmän platsmark där myndigheten står som byggherre eller beställare.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-10-29)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-09-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

SVN2019-131