Falkenbergs kommuns pågående upphandlingar Ledar- och medarbetarutveckling 2020

Ledar- och medarbetarutveckling 2020

Halmstads kommun, HALMSTAD

Halmstads kommun tillsammans med Hylte, Laholm och Falkenbergs kommuner inbjuder er att

inkomma med anbud avseende Ledar- och medarbetarutveckling 2020 enligt nedan.

Upphandlingen omfattar ledar- och medarbetarutveckling. Upphandlingen är uppdelad i fyra (4) delar:

Del 1 Ledarutveckling

Del 2 Ledningsgruppsutveckling

Del 3 Medarbetarutveckling

Del 4 Certifiering av UL-handledare

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-11-05)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-10-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 2020/00407