Lastbil

Vatten & Miljö i Väst AB, FALKENBERG

Upphandlingen omfattar köp av Lastbil med lastväxlare och påbyggnad (lastväxlarkrok).

Fordonet kommer att användas inom Falkenbergs och Varbergs återvinningsverksamheter för rangering i anläggningarna, men även för transport av containrar mellan interna anläggningar och behandlingsanläggningar.

Det som transporteras kan exempelvis vara utsorterade avfallsslag så som brännbart, kompost, trä och fyllnadsmassor.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-11-02)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-10-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

SVN2020-123