Inhousearkitekter detaljplan

Falkenbergs kommun, Falkenberg

Ramavtal avses upphandlas för Inhousearkitekter detaljplan

Upphandlande myndighet

Upphandlande myndigheter är:

Falkenbergs kommun, Organisationsnummer: 212000-1231

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som öppen upphandling enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. Öppen upphandling innebär bland annat att förhandling inte är tillåten. Det är därför viktigt att bästa villkor lämnas i anbudet och att alla krav och villkor enligt detta förfrågningsunderlag följs. Beställaren ersätter ej anbudsgivare för upprättande av anbud.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-11-23)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-10-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

20/39