Falkenbergs kommuns pågående upphandlingar Hyresupphandling för förskola Falkenberg

Hyresupphandling för förskola Falkenberg

Falkenbergs kommun, FALKENBERG

Falkenbergs kommun har ett stort behov av nya förskoleplatser. Därför planeras omfattande utbyggnad av barnomsorgen inom kommunen. Som komplement till kommunens egna byggnationer söker nu Falkenbergs kommun extern part som kan tillhandahålla ändamålsmässiga förskolelokaler med 4-8 avdelningar. Varje avdelning ska dimensioneras för 15 barn. Till avdelningarna ska tillhörande utemiljö finnas.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2021-01-29)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-12-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

20/54