Falkenbergs kommuns pågående upphandlingar Husprojekteringstjänster - Konsulter

Husprojekteringstjänster - Konsulter

Falkenbergs kommun, Falkenberg

Ramavtal avses att upphandlas för tjänster såsom utredning och projektering m.m. inom följande konsulttjänstkategorier

Kalkyl

Projekterings/Byggledning inkl. projektadministration

Besiktning

Byggrelaterade miljöprogram

Storkök

Husbyggnadskonstruktion

Ramavtal avses att upphandlas för tjänster såsom utredning och projektering m.m. inom följande konsulttjänstkategorier:

Kalkyl

Projekterings/Byggledning inkl. projektadministration

Besiktning

Byggrelaterade miljöprogram

Storkök

Husbyggnadskonstruktion

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-08-24)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-07-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

SVN2020-97