Falkenbergs kommuns pågående upphandlingar Hjortsbergsskolan om och tillbyggnad

Hjortsbergsskolan om och tillbyggnad

Falkenbergs kommun, FALKENBERG

Projektet omfattar om och tillbyggnad av Hjortsbergsskolan.

Entreprenaden avser tillbyggnad av ca 750 m² skollokaler på 2 ställen

samt viss ombyggnad av befintliga skollokaler samt option på solceller.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-11-07)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-09-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

19/43