Falkenbergs kommuns pågående upphandlingar Gatu och VA-entreprenad Stafsinge 3:6 etapp 2

Gatu och VA-entreprenad Stafsinge 3:6 etapp 2

Falkenbergs kommun, Falkenberg

Gatu- och VA utbyggnad i Falkenbergs kommun på Exploateringsområdet Stafsinge 3:6 – Etapp 2.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-04-27)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-03-31

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

20/13