Falkenbergs kommuns pågående upphandlingar Frivillig förhandsinsyn - Underhåll, support och utveckling, HR-system

Frivillig förhandsinsyn - Underhåll, support och utveckling, HR-system

Falkenbergs kommun, Falkenberg

Falkenbergs kommun har genom tidigare tecknat kontrakt rätt att nyttja HR-systemet Personec P med tilläggsfunktioner. Nyttjanderätten är ej begränsad i tiden.

Support, underhåll och vidareutveckling måste ske löpande för att systemet ska fungera för dess avsedda ändamål. Falkenbergs kommun behöver därför ingå ett avtal rörande dessa åtgärder.

Avtalet utgör ett underhålls-, support-, utvecklings- och samarbetsavtal vars syfte är att säkerställa att Falkenbergs kommun under avtalstiden kan använda avtalat IT-system på bästa sätt.

I och med detta meddelande om frivillig förhandsinsyn meddelar Falkenbergs kommun sin avsikt att tilldela kontraktet till Visma Enterprise AB. Avtal tecknas tidigast då 10 dagar har gått från det att annonsen publicerats i den europeiska annonsdatabasen TED.

(Meddelande om frivillig förhandsinsyn)

Förfarande

Ej angiven

Publicerad

2020-10-18

Dokumenttyp

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 2020/454