Falkenbergs kommuns pågående upphandlingar Frivillig förhandsinsyn - Lärportal

Frivillig förhandsinsyn - Lärportal

Falkenbergs kommun, Falkenberg

Frivillig förhandsinsyn - Lärportal

Falkenbergs kommun har, efter genomförande av ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt LOU (2016:1145) 6 kap. 14§ punkt 2 och detta meddelande, för avsikt att ingå avtal med Unikum - Unikt lärande AB (556649-2350) avseende lärportalen Unikum. Avtal kommer tecknas tidigast 2020-09-28.

Se separat bifogat dokument.

(Meddelande om frivillig förhandsinsyn)

Förfarande

Ej angiven

Publicerad

2020-09-17

Dokumenttyp

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

BUN 2020/2