Falkenbergs kommuns pågående upphandlingar Fjärrvärmemarkentreprenad FEAB

Fjärrvärmemarkentreprenad FEAB

Falkenberg Energi Aktiebolag, FALKENBERG

Entreprenaden omfattar nybyggnation av fjärrvärmeledningar, underhållsåtgärder och reinvesteringar på befintliga fjärrvärmenät samt samförläggning av tomrör/dukter som kommer avropas mot ramavtal.

Utöver planerade entreprenader kan det bli aktuellt med akuta uppdrag vid ledningsbrott eller andra icke planeringbara situationer.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-02-12)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-12-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

19/59