Falkenbergs kommuns pågående upphandlingar DRIFT AV GÖDASTORPS OMLASTNINGSSTATION OCH FÖRBEHANDLINGSANLÄGGNING

DRIFT AV GÖDASTORPS OMLASTNINGSSTATION OCH FÖRBEHANDLINGSANLÄGGNING

Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FALKENBERG

Entreprenaden omfattar:

• Drift av omlastningsstation för brännbart hushållsavfall

• Drift av förbehandlingsanläggning för utsorterat matavfall

• Fastighetsskötsel (t.ex. städning in o utvändigt, snöröjning och halkbekämpning)

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-03-06)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-02-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

20/4