Falkenbergs kommuns pågående upphandlingar Cirkulationsplats Kristineslättsallén

Cirkulationsplats Kristineslättsallén

Falkenbergs kommun, Falkenberg

Objektet omfattar:

Byggnation av cirkulationsplats Kristineslättsallén

Utbyggnad av gata och cirkulationsplats ca 4200 kvm

Utbyggnad av gc-väg ca 300 m

Utbyggnad av VA-ledningar ca 165 m

Utjämningsmagasin ca 100 kvm

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-01-21)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-11-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KFT-2019-312