Byggarbeten

Varbergs kommun, VARBERG

Varbergs Kommun upphandlar Ramavtal - Byggarbeten. Entreprenadform är utförande- eller totalentreprenad och anges vid avrop. I upphandlingen ingår 7 beställare fördelade på 7 anbudsområden. Ramavtal tecknas med maximalt 4 entreprenörer i rangordning per anbudsområde. Möjlighet till förnyad konkurrensutsättning finns.

Några lästips att enkelt se avtalens omfattning och tillämpning:

AFC/D.1 Omfattning

AFC/D.43 Avrop

AFC/D.61 Ersättning

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-12-07)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-11-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 2020/0077