Boende och konferenser

Varbergs kommun, Varberg

Beskrivning av uppdraget

Upphandlingen omfattar konferenser, kurser och utbildningar samt boende för anställda inom och besökare till deltagande myndigheter. Även myndigheternas anordnande av såväl nationella konferenser som EU-konferenser ingår i upphandlingen.

I denna upphandling läggs en ökad tyngdpunkt på antagna leverantörers miljöarbete. Anbudsgivaren ombeds därför att utförligt redovisa sitt miljöarbete i anbudet. Antagen anbudsgivare åtar sig också att under avtalstiden leva upp till ett antal olika miljökrav.

Ramavtal kommer att tecknas för 48 månader.

Anbud kan lämnas på delar utav omfattningen/åtagandet. Det går således bra att exempelvis enbart lämna anbud på boende alternativt konferenser.

Beskrivning av uppdraget

Upphandlingen omfattar konferenser, kurser och utbildningar samt boende för anställda inom och besökare till deltagande myndigheter. Även myndigheternas anordnande av såväl nationella konferenser som EU-konferenser ingår i upphandlingen.

Besökare till deltagande myndigheter såsom exempelvis konsulter, föreläsare, politiker och entreprenörer kan komma att nyttja avtalen via myndighetens beställare eller eget avrop.

I denna upphandling läggs en ökad tyngdpunkt på antagna leverantörers miljöarbete. Anbudsgivaren ombeds därför att utförligt redovisa sitt miljöarbete i anbudet. Antagen anbudsgivare åtar sig också att under avtalstiden leva upp till ett antal olika miljökrav.

Tecknade avtal är ramavtal där avrop kommer att göras direkt utav beställare på respektive upphandlande myndighet.

Ramavtal kommer att tecknas för 48 månader.

Vid giltighetens utgång upphör avtal att gälla utan föregående uppsägning.

Upphandlingens värde

Upphandlingens totala värde fördelat på 4 år uppskattas till ca 70 miljoner SEK.

Upplysningen om uppskattat värde lämnas som information och innebär ingen förpliktelse för köparen.

Delat anbud

Anbud kan lämnas på delar utav omfattningen/åtagandet. Det går således bra att exempelvis enbart lämna anbud på boende alternativt konferenser.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-11-02)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-10-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 2020/0062