Falkenbergs kommuns pågående upphandlingar Avfallshämtning i Varbergs och Falkenbergs kommun

Avfallshämtning i Varbergs och Falkenbergs kommun

Vatten & Miljö i Väst AB, FALKENBERG

Entreprenaden omfattar:

• Insamling av mat- och restavfall från hushåll och verksamheter.

• Insamling av grovavfall.

• Insamling av trädgårdsavfall.

• Arbetsledning och administration.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-05-29)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-04-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

20/17