Falkenbergs kommuns pågående upphandlingar Arkitektupphandling Förstudie för F-9 skola och idrottshall inom Falkenbergs kommun

Arkitektupphandling Förstudie för F-9 skola och idrottshall inom Falkenbergs kommun

Falkenbergs kommun, FALKENBERG

Falkenbergs kommun ska bygga en ny F-9 skola för cirka 1 000 elever på Tröingeberg i Falkenberg. Skolan ska utformas för att möjliggöra en framtida tillbyggnad av förskola.

Upphandlingen avser att tillsammans med verksamheterna och beställaren utforma en skola inklusive idrottshall..

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-09-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-08-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

20/34