Arkitekttjänster

Falkenbergs kommun, Falkenberg

Ramavtal avses upphandlas för tjänster såsom utredning och projektering m.m inom följande arkitekttjänstekategorier:

Husarkitekter offentliga miljöer

Husarkitekter bostäder

Inredningsarkitekter

Landskapsarkitekter samt

Arkitekter för översikts- och detaljplanearbete.

Ramavtal avses upphandlas för tjänster såsom utredning och projektering m.m inom följande arkitekttjänstekategorier:

Husarkitekter offentliga miljöer

Husarkitekter bostäder

Inredningsarkitekter

Landskapsarkitekter samt

Arkitekter för översikts- och detaljplanearbete.

Specificerade kategorier

Ramavtal avses upphandlas för tjänster såsom utredning och projektering m.m inom följande arkitekttjänstekategorier:

Husarkitekttjänster - Offentliga miljöer

Husarkitekttjänster - Bostäder

Inredningsarkitekttjänster

Arkitekttjänster Översikts- och detaljplanearbete

Landskapsarkitekttjänster

Avtal kommer att tecknas med (där det är möjligt) fyra avtalsparter per kategori.

Upphandlande myndighet

Upphandlande myndigheter är:

Falkenbergs kommun, Organisationsnummer: 212000-1231

Falkenbergs Bostads AB, Organisationsnummer: 556095-1245

Destination Falkenberg AB, Organisationsnummer: 556862-9454

Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, Organisationsnummer: 556560-7606

Vatten & Miljö i Väst AB, organisationsnummer: 556764-7606

Varberg Vatten AB, Organisationsnummer: 556768-1977

Varje upphandlande myndighet fattar efter utvärdering ett eget beslut och kan på egna grunder välja att avbryta upphandlingen för sin del.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som öppen upphandling enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. Öppen upphandling innebär bland annat att förhandling inte är tillåten. Det är därför viktigt att bästa villkor lämnas i anbudet och att alla krav och villkor enligt detta förfrågningsunderlag följs. Beställaren ersätter ej anbudsgivare för upprättande av anbud.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-04-28)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-03-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

SVN2019-152