Falkenbergs kommuns pågående upphandlingar Arbetsglasögon och synundersökning

Arbetsglasögon och synundersökning

Varbergs kommun, Varberg

Allmän orientering

Välkommen att lämna anbud till Varbergs kommun, vill du veta mer om Varbergs kommun gå in på www.varberg.se

Omfattning

Upphandlingen omfattar arbetsglasögon, skyddsglasögon och synundersökning och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden.

Vatten och Miljö i Väst AB´s (VIVAB) verksamhet i Falkenberg har ett separat avtal för personal som arbetar och tillhör Falkenberg.

Föregående års (2016-- 2020) volym var ca 1 100 000 SEK och kan ses som en indikation på kommande volym men kan dock inte garanteras.

Omfattningen kan komma att förändras under avtalstiden. Leverantören förbinder sig att leverera de upphandlande myndigheternas verkliga behov.Ramavtal kommer att tecknas med en (1) leverantör.

Upphandlingens omfattning har bestämts med beaktande av 4 kap 14 paragraf LOU och grundar sig på fördelen med synergieffekter, samordnade leveranser samt lägre administrativa kostnader.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-09-10)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-08-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 2020/0086