Affärsresebyrå

Varbergs kommun, Varberg

Upphandlingen omfattar ett heltäckande uppdrag av affärsresebyrå- och reseadministrativa tjänster gällande de upphandlande myndigheternas tjänsteresor i Sverige och utomlands.

Bokningar ska ske med fullservice (bokning med personlig service) men även självbokning (online) ska kunna erbjudas.

Ramavtal avses att tecknas med en (1) resebyrå med kapacitet att tillgodose de upphandlande myndigheternas samlade behov av efterfrågade tjänster.

Upphandlingen görs som en samordnad upphandling där kommunerna Falkenberg, Halmstad, Laholm, Hylte och Varberg samt Region Halland deltar. Även några av Region Hallands samt de deltagande kommunernas bolag deltar i upphandlingen.

Upphandlingen omfattar ett heltäckande uppdrag av affärsresebyrå- och reseadministrativa tjänster gällande de upphandlande myndigheternas tjänsteresor i Sverige och utomlands.

Bokningar ska ske med fullservice (bokning med personlig service) men även självbokning (online) ska kunna erbjudas.

Ramavtal avses att tecknas med en (1) resebyrå med kapacitet att tillgodose de upphandlande myndigheternas samlade behov av efterfrågade tjänster.

Allmän orientering

Varbergs kommun samt deltagande myndigheter i Halland bjuder in till anbudsgivning avseende Affärsresebyråtjänster enligt de förutsättningar som anges i detta upphandlingsdokument med bilagor.

Upphandlingen görs som en samordnad upphandling där kommunerna Falkenberg, Halmstad, Laholm, Hylte och Varberg samt Region Halland deltar. Även några av Region Hallands samt de deltagande kommunernas bolag deltar i upphandlingen.

Beskrivning av uppdraget

Upphandlingen omfattar ett heltäckande uppdrag av affärsresebyrå- och reseadministrativa tjänster gällande de upphandlande myndigheternas tjänsteresor i Sverige och utomlands.Detta innebär att ombesörja bokningar av hotellrum, bokningar av resor av olika slag såsom flyg-, land-, och båttransporter, grupp- och konferensarrangemang, voucherhantering, hyra av bilar samt övriga resebyråtjänster.

Bokningar ska ske med fullservice (bokning med personlig service) men även självbokning (online) ska kunna erbjudas.

Ramavtal avses att tecknas med en (1) resebyrå med kapacitet att tillgodose de upphandlande myndigheternas samlade behov av efterfrågade tjänster.

Helt eller delat anbud

Anbud ska lämnas på hela upphandlingen. En leverantör kommer att antas. Anbud ska kunna antas i sin helhet.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-06-12)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-05-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 2020/0061