Upphandlingar Värmepumpsprojekt idrottshall Fagersta

Värmepumpsprojekt idrottshall Fagersta

NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRBUND, FAGERSTA

Objektet avser rivning av befintlig värmepumpsanläggning för att ersättas med nya värmepumpar.

Erforderliga rivnings- och kompletteringsarbeten för samtliga arbeten.

Utvändig schaktning och erforderliga återställningsarbeten.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-04-15)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-03-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

2019.26