Upphandlingar Upphandling av verksamhetsystem för socialförvaltningen

Upphandling av verksamhetsystem för socialförvaltningen

Fagersta kommun, FAGERSTA

Verksamhetsystem för socialförvaltningen dvs IT stöd med följande funktionalitet

• Myndighetsutövning och verkställighet IFO och VoO

• Hälso-och sjukvård

• Ekonomiskt bistånd

• Färdtjänst och Riksfärdtjänst

• Arbetsmarknad

• Avvikelsehantering

• Avgifts- och ersättningshantering

• Statistik

IT-stödet ska driftas lokalt (on premise) hos Fagersta kommun

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2021-03-31)

Förfarande

Förhandlat

Publicerad

2021-03-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

2021.07