Upphandlingar Unga resurspersoner till äldreomsorgen

Unga resurspersoner till äldreomsorgen

Fagersta kommun, FAGERSTA

Upphandlingen avser ramavtal att leverera en tjänst där unga resurspersoner ska hjälpa till att öka den social samvaron och därmed höja kvaliteten inom särskilt boende utan att ersätta ordinarie personals arbetsuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i förfrågningsunderlaget.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-02-27)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-02-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

2020.4