Upphandlingar Trummelsbergs Bruk etapp VII

Trummelsbergs Bruk etapp VII

Fagersta kommun, FAGERSTA

Objektet avser renovering av kolhusens pelare, vilket kommer att ske i etapper. Denna förfrågan avser sista etappen: etapp VII

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-04-25)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-04-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

2019.27