Upphandlingar Trummelsbergs Bruk etapp VII 2020

Trummelsbergs Bruk etapp VII 2020

Fagersta kommun, FAGERSTA

Objektet avser renovering av kolhusens pelare. Denna förfrågan avser sista etappen: etapp VII.

Det skall även ske viss röjning av området i och runt om kolhusen. Röjningens omfattning sker i samråd med beställaren. I samband med röjningen ska även markytan jämnas av med mörkt stenmjöl med minimum 5 cm lager för at skapa en känsla av det ytskikt av kol som en gång måste varit typiskt för hela området.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-03-16)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-02-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

2020.20