Upphandlingar Snöröjning och halkbekämpning

Snöröjning och halkbekämpning

NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRBUND, FAGERSTA

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund bjuder in till anbudsgivning gällande Snöröjning och halkbekämpning för Fagersta- respektive Norbergs kommun.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-06-08)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-05-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

2021/0194