Upphandlingar Slamtömning i Fagersta och Norbergs kommun

Slamtömning i Fagersta och Norbergs kommun

NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRBUND, FAGERSTA

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund svarar för den kommunaltekniska verksamheten åt Fagersta och Norbergs kommun som är belägna i Norra Västmanland. Nedanstående tjänster ska ingå i avtalet. Slam från rännstensbrunnar samt underhållsspolning av kommunens spill och dagvattennät. Slam från avloppspumpstationer. Filmning av ledningar. Sugning av rännstensbrunnar. Rotskärning/rensning av ledningar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-04-17)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-03-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

2019.23