Upphandlingar Skolskjutsar och färdtjänst

Skolskjutsar och färdtjänst

Fagersta kommun, FAGERSTA

Upphandlingen avser skolskjutsar för elever i grundskola och gymnasieskola samt utförande av färdtjänsttransporter med personbil och specialfordon

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-09-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-08-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

2021.13