Upphandlingar Sjöledningar Sundbo-Ängelsberg

Sjöledningar Sundbo-Ängelsberg

NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRBUND, FAGERSTA

Objektet avser nybyggnad av vatten- och spillvattenledningar i de sammanhängande sjöarna Lilla Aspen och Åmänningen, inklusive flera landfästen. Fagersta kommun.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-10-07)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-08-31

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

2020/0272