Upphandlingar Service och underhåll av hissar

Service och underhåll av hissar

NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRBUND, FAGERSTA

Upphandlingen avser ramavtal för:

Tillsyn och service inklusive jourberedskap av hissar, lyftar, vikväggar, motordrivna portar etc.

Utförande av reparationsåtgärder efter säkerhets- och revisionsbesiktningar.

Akuta reparationsåtgärder och andra akuta och angelägna fel t.ex. jourutryckning vid hisstopp.

Upphandlingen avser ett ramavtal för service och underhåll av hissar. Varje servicebesök ska utföras fackmannamässigt och enligt gängse normer.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2021-12-14)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-11-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

2021/0384