Upphandlingar Säsongsblommor, plantskoleväxter och lökar

Säsongsblommor, plantskoleväxter och lökar

NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRBUND, FAGERSTA

Norra Västmanland Kommunalteknikförbund inbjuder till anbudsgivning i upphandling av säsongsblommor, plantskoleväxter och lökar.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2021-10-13)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-09-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

2021/0321