Upphandlingar Samarbetspartner webbutvecklare

Samarbetspartner webbutvecklare

Fagersta kommun, FAGERSTA

Upphandlingen avser en samarbetspartner för genomförande av webbutveckling i enlighet med vad som beskrivs i förfrågningsunderlaget.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-02-13)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-01-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

2019.66