Upphandlingar RFI Verksamhetssystem för socialtjänsten

RFI Verksamhetssystem för socialtjänsten

Fagersta kommun, FAGERSTA

Syftet är att samla in information och föra en diskussion med marknaden som har erfarenhet och kunskap inom området. På så sätt kan vi förbättra upphandlingsdokumenten och samtidigt bedöma om det på marknaden finns verksamhetssystem som uppfyller de behov som Fagersta kommun efterfrågar. RFI:n ska således bidra till att genomföra en väl avstämd upphandling, vars omfattning både uppfyller kommunens behov av systemstöd och säkerställer en god konkurrens

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2020-12-14)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2020-11-25

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

2020.62