Upphandlingar Revisionstjänster

Revisionstjänster

Fagersta kommun, FAGERSTA

Revisionstjänster avseende Fagersta kommun med dess förvaltningar i den omfattning och enligt de villkor som framgår i förfrågningsunderlaget.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-09-28)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-08-31

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

2020.39