Upphandlingar Ramavtal VS-arbeten

Ramavtal VS-arbeten

NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRBUND, FAGERSTA

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund ansvarar för service och underhåll av en del av Norberg och Fagersta kommuners fastighetsbestånd.

Denna upphandling avser ramavtal av VS-arbeten. Beställaren avser att teckna avtal med två (2) entreprenörer om så många finns att anta.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-10-03)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-09-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

2019.57