Upphandlingar Ramavtal VS arbeten nr 2

Ramavtal VS arbeten nr 2

NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRBUND, FAGERSTA

Denna upphandling avser en komplettering till nuvarande upphandlad avtalsentreprenör. Beställaren har idag avtal med avtalsentreprenör nr 1 men avser med denna upphandling att teckna avtal med avtalsentreprenör nr 2.

Ramavtalet omfattar löpande underhålls- och kompletteringsarbeten inom det fastighetsbestånd som NVK förvaltar åt Norbergs och Fagersta kommuner med undantag för de arbeten som utförs i egen regi samt de arbeten som beställaren finner lämpligt att lämna ut för särskild anbudsräkning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-03-10)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-02-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

2020.17