Upphandlingar Ramavtal ventilationsarbeten/OVK besiktningar

Ramavtal ventilationsarbeten/OVK besiktningar

NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRBUND, FAGERSTA

Denna upphandling avser ramavtal av ventilationsarbeten och OVK-besiktningar. Beställaren avser att teckna avtal med två (2) entreprenörer.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-04-10)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-03-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

2019.24