Upphandlingar Ramavtal plattsättning och murararbeten

Ramavtal plattsättning och murararbeten

NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRBUND, FAGERSTA

Denna upphandling avser ramavtal av plattsättning och murarbeten. Beställaren avser att teckna avtal med två (2) entreprenörer. Avrop kommer att ske genom en procentuell fördelning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-01-16)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-12-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

2020.2