Upphandlingar Ramavtal plåtarbeten

Ramavtal plåtarbeten

NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRBUND, FAGERSTA

Denna upphandling avser ramavtal av plåtarbeten. Beställaren avser att teckna avtal med en (1) entreprenör.

Den årliga uppdragsvolymen kan uppskattas till cirka 1.900.000 kronor per år. Grund för dessa värden är en uppskattning av det framtida behovet.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-04-16)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-03-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

2019.28