Upphandlingar Ramavtal mark och anläggningsarbeten

Ramavtal mark och anläggningsarbeten

NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRBUND, FAGERSTA

Denna upphandling avser ramavtal för utförande av mark och anläggningsarbeten.

Åtagandet gäller tillfälliga behov av bland annat grävmaskin, lastbil, hjullastare, samt anläggningsarbetare vid entreprenader för utförande av förekommande schakt- och transportarbeten inom den kommunala gatu- och VA-verksamheten samt fastighetsförvaltningen. Projekten utgörs av exempelvis gator och trottoarer, innergårdar, gång- och cykelvägar, torg och idrottsplatser.

Sista anbudsdag
3 dagar kvar

(2019-08-22)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-06-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

2019.38