Upphandlingar Ramavtal målningsarbeten

Ramavtal målningsarbeten

NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRBUND, FAGERSTA

Ramavtalet omfattar löpande underhålls- och kompletteringsarbeten inom det fastighetsbestånd som NVK förvaltar åt Norbergs och Fagersta kommuner med undantag för de arbeten som utförs i egen regi samt de arbeten som beställaren finner lämpligt att lämna ut för särskild anbudsräkning.

Denna upphandling avser ramavtal av målningsarbeten.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-11-10)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-10-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

2020/0318