Upphandlingar Ramavtal kyl och värmepumpsservice

Ramavtal kyl och värmepumpsservice

NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRBUND, FAGERSTA

Denna upphandling avser ramavtal av kyl-och värmepumpsservice. Beställaren avser att teckna avtal med en (1) entreprenör.

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund ansvarar för service och underhåll av en del av Norberg och Fagersta kommuners fastighetsbestånd.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-11-18)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-10-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

2019.69