Upphandlingar Ramavtal golvarbeten

Ramavtal golvarbeten

NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRBUND, FAGERSTA

Denna upphandling avser ramavtal av golvarbeten. Beställaren avser att teckna avtal med två (2) entreprenörer.

Upphandlingens syfte är att tillgodose NVK:s behov av löpande reparations-, service- och underhållsarbeten samt mindre ombyggnads- och nybyggnadsarbeten i fastighet/byggnad. Exempel på uppdrag som ska bli aktuella är golvrenovering, läggning av linoleummatta och andra golvmattor,

montering av skenor och lister samt lagning av golvmattor.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-07-11)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-06-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

2019.41