Upphandlingar Ramavtal golvarbeten nr 2

Ramavtal golvarbeten nr 2

NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRBUND, FAGERSTA

Syftet är att tillgodose NVK:s behov av löpande reparations-, service- och underhållsarbeten samt mindre ombyggnads- och nybyggnadsarbeten. Exempel på uppdrag är golvrenovering, läggning av linoleummatta och andra golvmattor, montering av skenor och lister samt lagning av golvmattor. Denna upphandling avser en komplettering till nuvarande upphandlad avtalsentreprenör. Beställaren har idag avtal med avtalsentreprenör nr 1 men avser med denna upphandling att teckna avtal med avtalsentreprenör nr 2.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-01-16)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-12-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

2020.1